nogi smatraju da ste dobri prijatelji i cijene vaš karakter. M